Статья - Новости - Пресс-служба - Днепроспецсталь
Русская версияEnglish versionПоискКарта сайта
Статья - Новости - Пресс-служба - Днепроспецсталь
КомпанияСоциальная ответственностьПродажиЗакупкиПресс-служба
Новости
Выставки и конференции
Корпоративное издание "Электрометаллург"
Информационные материалы
ГодМесяц
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
5 Февраля
До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. A.M. Кузьміна»

Правління відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний. завод «Дніпроспецстаяь» ім. А. М. Кузьміна» повідомляє акціонерів, що 24 березня 2009 року об 11.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань прокатного цеху. Прохід де цеху - через центральну заводську прохідну.

Порядок денний:

1. Затвердження робочих органів зборів: голови та членів лічильної комісії, голови та членів редакційної комісії, секретаря зборів, обрання голови загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства та його дочірніх підприємств та представництв за 2008 рік. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2009 році.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2008 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та його дочірніх підприємств та представництв за 2008 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2008 рік.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься з 9.45 до 10.45 вдень скликання чергових загальних зборів акціонерів за адресою проведення. Для реєстрації учасників зборів необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. У разі, якщо ваші Інтереси буде представляти представник, йому необхідно мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України, або інший документ, підтверджуючий повноваження представника, та документ, який посвідчує особу.

З документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів, ви маєте можливість ознайомитись та внести свої пропозиції у приймальні голови правління за місцем знаходження Товариства: Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 81, телефон для довідок: 8(061)222-35-76.

Реєстратор Товариства: Т08 «Енергетична реєстраційна компанія», 04073, м. Київ, пр. Московський, буд. 6. ЄДРПОУ 31810610, тел, З (044} 451-43-73

Правління відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецстаяь» ім. А. М. Кузьміна»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Прогнозні на

2008 р. *

За 9 місяців 2008 р.

Попередній

2007 р.

Усього активів

1 878 840

1 878 980

1 880 932

Основні засоби

440 037

446 516

445 048

Довгострокові фінансові інвестиції

29 088

33 660

34 014

Запаси

498 496

577 689

477 772

Сумарна дебіторська заборгованість

424 364

372 071

271 809

Грошові кошти та їх еквіваленти

42 775

47 269

231 216

Нерозподілений прибуток

(323 733)

49 465

221 062

Власний капітал

252 443

625 035

802 550

Статутний капітал

49 720

49 720

49 720

Довгострокові зобов’язання

-

-

65 343

Поточні зобов’язання

1 567 059

1 243 641

1 003 554

Чистий прибуток (збитки)

(203 630 )

169 949

344 683

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 075 030

1 075 030

1 075 030

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7 789

7 986

7 965* Так як баланс за 2008 рік, ще не зведений, основні показники фінансово-господарської діяльності можуть змінитися, якщо таке відбудеться вони будуть додатково опубліковані.

 

Версия для печатиВерсия для печати