Статья - Новости - Пресс-служба - Днепроспецсталь
Русская версияEnglish versionПоискКарта сайта
Статья - Новости - Пресс-служба - Днепроспецсталь
КомпанияСоциальная ответственностьПродажиЗакупкиПресс-служба
Новости
Выставки и конференции
Корпоративное издание "Электрометаллург"
Информационные материалы
ГодМесяц
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
21 Марта
Доповнений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» призначених на 31.03.2011р.

1. Затвердження робочих органів зборів: Голови та членів Лічильної комісії, Голови та членів Редакційної комісії, секретаря Зборів, обрання Голови загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств і представництв за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2011 році.

3. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товарист-ва за 2010 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2010 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік .

6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових дого-ворів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження коштори-су (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

11. Про вчинення значних правочинів.

12. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» на Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

15. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Версия для печатиВерсия для печати