Статья - Офіційна інформація ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" - Компания - Днепроспецсталь
Русская версияEnglish versionПоискКарта сайта
Статья - Офіційна інформація ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" - Компания - Днепроспецсталь
КомпанияСоциальная ответственностьПродажиЗакупкиПресс-служба
О компании
Производство и производственные мощности
Качество и сертификация
Офіційна інформація ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
Перелік документів
Реєстраційні документи
Особлива інформація
Протоколи та результати голосування
Положення
Річна інформація
Річна фінансова звітність
Висновки Аудитора та Ревізійної комісії
Повідомлення про загальні збори акціонерів
Повідомлення про дематеріалізацію
Контактная информация
ГодМесяц
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
9 Июня
Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонерам Товариства

Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонерам Товариства

Шановні акціонери!

Повідомляємо Вас, що річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (далі - ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»), які відбулися 07 червня 2017 року, було прийнято рішення про зміну типу товариства та надання згоди на вчинення значних правочинів.

Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у порядку, встановленим Статутом ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (п.п.5.4.4), повідомляємо про виникнення у акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які були зареєстровані для участі у даних загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства та про надання згоди на вчинення значних правочинів, права вимагати обов’язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якими володів акціонер на час відповідних зборів.

Ціна викупу 1 акції становить 555,70 грн.

Строк укладання договору та порядок оплати вартості акцій ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» здійснюється відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі виникнення питань, у акціонерів які мають право вимагати обов’язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, або при необхідності отримання додаткової інформації, акціонери Товариства можуть звертатися за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, телефони для довідок: (061) 222-35-76, тел./факс. (061) 283-42-02.